Architectural, construction, engineering and inspection services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: Afdeling Bovenschelde
Номер: 5978151
Дата публикации: 05-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Architectural design services Engineering services Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   E-mail: peter.demeyer@wenz.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292795
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-16EGGE1734+-+VB+2-F02

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: Waterbouwkundige werken & diensten
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.


    Reference number: A B S-16EGGE1734 - VB 2-F02_0
   2. Main CPV code:
    71000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71200000, 71220000, 71240000, 71300000, 71311000, 71311300, 79000000, 79100000, 79110000, 79111000, 79140000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Denderleeuw & Teralfene.


   4. Description of the procurement:

    Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 40
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 720
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemer van werken (indien van toepassing), tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door voorleggen van de volgende documenten:

    — een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn; de jaarlijkse omzet dient minimaal 1.500.000 euro te bedragen.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door voorleggen van volgende documenten:

    Drie relevante (naar inhoud, omvang, ...) referenties van diensten die opgeleverd werden in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht, waaruit de ervaring van de dienstverlener blijkt en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De door de inschrijver opgegeven referenties moeten expertise in minimaal volgende domeinen aantonen:

    — Ontwerp en stabiliteitsstudies van waterbouwkundige constructies,

    — Ontwerp en stabiliteitsstudies van beweegbare kunstwerken,

    — Opmaak van een bestek van het type DB (Design and Build) / DB(F)M(O) (Design, Build (Finance) Maintenance (Operate)).

    De referenties worden vergezeld van volgende informatie:

    — de inhoud van de opdracht,

    — het bedrag van de opdracht,

    — de uitvoeringsperiode van de opdracht,

    — de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht,

    — of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht,

    — Een attest van goede uitvoering.

    O In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.

    De inschrijver geeft niet meer dan drie referenties op voor dit aspect.

    De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse: N/A, Categorie: N/A.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-12-11
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-12-11
   Local time: 09:30
   Place:

   Merelbeke.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Deze aankondiging betreft verbeteringsbericht (nr. 2) ivm bestek 16EGGE1734.

  De bijlagen zijn te downloaden via dit verbeteringsbericht (in E-Notification).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Brussel
   Belgium
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-01

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Sewage, refuse, cleaning and environmental services Источник: TED

Electricity Источник: TED

Blood-cell counters Источник: TED

Meat products Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED