Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: Afdeling Bovenschelde
Номер: 5341266
Дата публикации: 09-11-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   E-mail: jeroen.verbelen@wenz.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290259
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-16EGGE1728-F02

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: waterbouwkundige werken en diensten
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dender. Herbouw stuwsluis Aalst. Fase 4.


    Reference number: A B S-16EGGE1728-F02_0
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door de realisatie van fase 4 van de herbouw van het stuwsluiscomplex van Aalst, meer bepaald voornamelijk het uitvoeren van nat en droog grondverzet in en naast de Dender tussen het bestaande en het nieuwe stuwsluiscomplex van Aalst.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45112000, 45240000, 45243600, 45246200, 45252124
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Aalst.


   4. Description of the procurement:

    Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door de realisatie van fase 4 van de herbouw van het stuwsluiscomplex van Aalst, meer bepaald voornamelijk het uitvoeren van nat en droog grondverzet in en naast de Dender tussen het bestaande en het nieuwe stuwsluiscomplex van Aalst.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 300
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) A, B en G, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 7 behoren.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemer van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de volgende documenten:

    1° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s.

    De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Registratie vereist.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemer van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

    1° een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal 5 jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat;

    2° een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel in onderaanneming wil geven;

    3° een beschrijving van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting die hij zal gebruiken waaruit blijkt dat hij over het nodige bagger- en grondverzetmaterieel beschikt om de bagger- en grondverzetwerken uit te voeren, rekening houdende met de omstandigheden van de projectzone en binnen de vooropgestelde termijn.

    De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-12-12
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-12-12
   Local time: 09:30
   Place:

   Merelbeke.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Belangrijke opmerking:

  De bijlagen die van toepassing zijn op dit bestek, zijn op te vragen bij gunther.vandenberghe@wenz.be (09-292 12 75).

  — Uitvoeringstermijn: zie bestek.

  — Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

  — Bij toepassing van art. 26, §1, 2° b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

  — De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

  De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

  Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

  De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

  Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-Tendering.

  Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

  Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Brussel
   Belgium
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-11-07

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Building completion work Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Follow-up study on trade union practices on non-discrimination and diversity Источник: TED