Reagent strips

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: AZ Sint-Lucas Brugge VZW
Номер: 4710881
Дата публикации: 07-10-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   AZ Sint-Lucas Brugge VZW
   Sint-Lucaslaan 29
   Brugge
   8310
   Belgium
   Telephone: +32 50365433
   E-mail: jurgen.coudenys@stlucas.be
   Fax: +32 50365426
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/80/VF/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Other type: ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Raamovereenkomst glucosemeters en toebehoren.


    Reference number: 2017/014
   2. Main CPV code:
    33124131
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Levering van glucosemeters en toebehoren i.f.v. de diabetesconventie: RIZIV overeenkomst inzake zelfregulatie van volwassen diabetes mellituspatiënten 2016.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Perceel


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33124131
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    AZ Damiaan; AZ Sint Jan Brugge; AZ Sint Jan Oostende, AZ West; AZ Zeno; AZ Sint Lucas.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: De kwaliteit m.b.t. het gebruik van de aangeboden toestellen en toebehoren / Weighting: 30
    Price - Weighting: 70
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Perceel


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33124131
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    AZ Zeno + AZ Sint Lucas.


   17. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: De kwaliteit m.b.t. het gebruik van de aangeboden toestellen en toebehoren / Weighting: 60
    Price - Weighting: 40
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Perceel


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    33124131
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    AZ Zeno + AZ Sint Lucas.


   30. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: De kwaliteit m.b.t. het gebruik van de aangeboden toestellen en toebehoren / Weighting: 60
    Price - Weighting: 40
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    *

    * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — recente bankverklaring.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De inschrijver legt procedures voor in verband met kwaliteitsprocessen:

    — behandeling en voorkoming van terugkerende klachten.

    — Alle contactgegevens van de contactpersoon bij vragen of problemen

    — Een beschrijving van de intern genomen maatregelen om een stockbreuk te voorkomen.

    — Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Verduidelijk de klachtenprocedure bij problemen aan zowel toestellen, strips als softwaretoepassingen.

    — Verduidelijk de genomen maatregelen om een stockbreuk te voorkomen

    — Alle contactgegevens van de contactpersoon bij de firma

    — voeg een geldig document toe waaruit blijkt dat de aangeboden materialen voldoen aan de minimum kwaliteitsnormen zoals geformuleerd in de RIZIV overeenkomst 2016 inzake zelfregulatie van volwassen diabetes mellituspatiënten.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-07
   Local time: 15:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-05
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-07
   Local time: 15:00
   Place:

   Centrale Aankoopdienst, AZ Sint-Lucas Brugge VZW, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   AZ Sint-Lucas Brugge
   St-Lucaslaan 29
   Assebroek — Brugge
   8310
   Belgium
   Contact person: 8310
   Telephone: +32 50369111
   E-mail: els.desnyder@stlucas.be
   Fax: +32 50370127
   Internet address: www.stlucas.be
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   AZ Sint-Lucas Brugge
   St-Lucaslaan 29
   Assebroek — Brugge
   8310
   Belgium
   Contact person: 8310
   Telephone: +32 50369111
   E-mail: els.desnyder@stlucas.be
   Fax: +32 50370127
   Internet address: www.stlucas.be
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-04

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Wheeled loaders Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED

School furniture Источник: TED

Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents Источник: TED

Audio-visual equipment Источник: TED