Forest resources management services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: Agentschap voor Natuur en Bos
Номер: 4154281
Дата публикации: 08-09-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Agentschap voor Natuur en Bos
   Graaf De Ferrarisgebouw — Koning Albert II-laan 20, bus 8
   Brussel
   1000
   Belgium
   Telephone: +32 0000000
   E-mail: ruben.gybels@lne.vlaanderen.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284339
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-ANB%2FTBO%2FTO%2F2017%2F47-F02

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local agency/office
  5. Main activity:
   Other activity: natuur en bos
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Inrichting Asbroek en Pietersembos in functie van Europese natuurdoelen „Fase 1” 2018-2019.


    Reference number: ANB-ANB/TBO/TO/2017/47-F02_0
   2. Main CPV code:
    77231100
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Het doel van deze opdracht bestaat uit de ontwikkeling van diverse, soortenrijke graslanden en het herstel van hellingvenen en broekbossen dewelke liggen binnen de natuurdomeinen Asbroek en Pietersembos van het ANB in het oosten van Vlaanderen, zijnde in de gemeente Lanaken in de provincie Limburg.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Asbroek


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    77231100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Asbroek.


   4. Description of the procurement:

    Het perceel 1 „Asbroek” betreft alle locaties die grenzen aan het graslandencomplex van het Asbroek en die vanaf 2 werfwegen en stockageplaatsen kunnen ingericht worden.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 75
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Pietersembos


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    77231100
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Pietersembos.


   17. Description of the procurement:

    Het perceel 2 „Pietersembos” betreffen alle locaties die op de flanken van Pietersembos zijn gelegen en die via een verschillende werfweg en stockageplaats dienen ingericht te worden.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 65
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Referenties:

    — De inschrijver toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door een lijst van de voornaamste vergelijkbare werken, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient vermeld: het jaar van uitvoering, het onderwerp van de opdracht met een bondige beschrijving, het opdrachtbedrag en de opdrachtgever. Deze diensten worden gestaafd aan hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij bij ontstentenis daarvan door een verklaring van de inschrijver zelf.

    — Minimumvereisten: Aan de hand van deze referentielijst dient op ondubbelzinnige wijze te blijken dat de inschrijver voor een totaal van minstens 50 000 EUR excl. btw (apart of eventueel cumulatief over verschillende deelopdrachten heen) aan gelijkaardige diensten heeft uitgevoerd vanaf 1.1.2014. Pure houtontginning wordt niet weerhouden als referentie, deze opdracht betreft immers expliciet het herstel van zeer waardevolle open natuur habitats.

    Materieel:

    — De inschrijver toont aan dat hij over de nodige machines beschikt om de opdracht naar voldoening uit te voeren door een lijst die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor het uitvoeren van de in dit bestek bedoelde werkzaamheden: eigen materieel en/of gehuurd materiaal of via onderaanneming. De inschrijver geeft in de machinelijst het merk en type van de machine op alsook de technische eigenschappen die aantonen dat de machine geschikt is voor uitvoering van deze opdracht (eventueel met foto in bijlage).

    — Minimumvereisten: Beschikken over minimum twee inzetbare rupskranen met brede rupsen en dit van min. 14 ton en max. 20 ton, incl. de opzetstukken kantelbak, klepelbak, kniptang, houtklem, stronkenfrees en takkenkam (hark), een kleine krupskraan van maximaal 8 ton (midigraver), Twee tractoren op brede lage drukbanden, twee kipkarren op brede lage drukbanden met een maximaal laadvolume van 15 m3, een rupsvoertuig om hout en ander materiaal af te voeren uit nat terrein, alsook dragline schotten. Deze machines en materiaal dienen conform de eventuele vereisten in de technische bepalingen te zijn.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse: N/A, Categorie: N/A.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-11
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-11
   Local time: 10:00
   Place:

   VAC Hasselt, kantoren ANB.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Zie bestek
   Brussel
   Belgium
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-05

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Insurance services Источник: TED

Market and economic research; polling and statistics Источник: TED

Soil-stripping work Источник: TED

Project-management services other than for construction work Источник: TED