Railway bridge construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Номер: 3057162
Дата публикации: 11-07-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction

Описание

11/07/2017    S130    - - Works - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Belgium-Antwerp: Railway bridge construction work

2017/S 130-265118

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
Belgium
Contact person: Roeland Koster
Telephone: +32 32030030
E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Fax: +32 32030031
NUTS code: BE211

Internet address(es):

Main address: http://www.bamnv.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279362

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: mobiliteit

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Infrastructuurwerken spoorlijn 25 — 12 — 27a.

Reference number: BAM-BAM 2017-007-F01_0
II.1.2)Main CPV code
45221112
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het projectgebied situeert zich in Antwerpen-Noord op beide oevers van het Albertkanaal: aan de Straatsburgdok Noordkaai en de Bredastraat.

De Oosterweelverbinding kruist hier zowel op de noordelijke als op de zuidelijke oever van het Albertkanaal 3 spoorlijnen: lijnen 25, 12, 27a.

Op deze kruisingen worden de 6 spoortroggen voorzien. Om de hinder voor het treinverkeer te beperken worden 4 van deze spoortroggen in de werfzone naast de sporen voorgebouwd en tijdens 2 buitendienststellingen ingeschoven. Hiervoor werd een planning opgesteld met de realisatietermijn van de spoortroggen en de daartoe benodigde buitendienststellingen.

Voor de realisatie werd gekozen voor betonnen trogbruggen.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 27 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211
II.2.4)Description of the procurement:

Het projectgebied situeert zich in Antwerpen-Noord op beide oevers van het Albertkanaal: aan de Straatsburgdok Noordkaai en de Bredastraat. De Oosterweelverbinding kruist hier zowel op de noordelijke als op de zuidelijke oever van het Albertkanaal 3 spoorlijnen: lijnen 25, 12, 27a. Op deze plaatsen worden de 6 spoortroggen voorzien.

Om de hinder voor het treinverkeer te minimaliseren worden 4 van deze spoortroggen in de werfzone naast de sporen voorgebouwd en tijdens 2 buitendienststellingen ingeschoven. Hiervoor werd een planning opgesteld met de realisatietermijn van de spoortroggen en de daartoe benodigde buitendienststellingen.

De middelste spoorlijn die afbuigt richting haven, bevat geen regulier treinverkeer en kan bijgevolg voor een langere tijd buiten dienst gesteld worden. Deze 2 respectievelijke spoortroggen zullen ter plaatse worden gebouwd.

In eerste instantie werd een overzicht gegenereerd van de verlofdagen die aansluiten op een weekend in 2018 en 2019, die een lange buitendienststelling (d.m.v. een verlengd weekend) bewerkstelligen. Dergelijke lange weekends zijn nodig voor het daadwerkelijk inschuiven van de spoortroggen en is leidend in de planning.

Voor de realisatie werd gekozen voor betonnen trogbruggen. Met het inschuiven van spoortroggen wordt de overlast voor het treinverkeer gedurende de realisatie beperkt tot 2 weekends voor het inschuiven van de spoortroggen.

De spoortroggen voor lijn 25 en 27a worden naast het spoor voorgebouwd op de zogenoemde voorbouwlocaties. Omdat de spoortroggen hyperstatisch zijn en derhalve gevoelig zijn voor zettingen, is er gekozen om de spoortroggen direct op de schuifbaan te bouwen en niet op een zandbed. De schuifbaan vormt tevens de basis voor de bekisting van de trogbruggen. De paaljukken van de voorbouwlocatie kunnen vanwege hun afstand tot aan het naastgelegen spoor in de reguliere werktijden worden gerealiseerd.

Voor het inschuiven van de spoortroggen dienen de schuifbanen van de voorbouwlocatie uiteindelijk verlengd te worden tot in het spoor van de bewuste lijn. Hiertoe worden aan weerszijden van het spoor, ter ondersteuning, een tweetal paaljukken aangebracht. De funderingspalen van de jukken worden buiten het spoorbed geplaatst. Echter vanwege de korte plaatsing op het spoor dient het naastgelegen spoor wel buiten gebruik te worden genomen. Het plaatsen van de funderingspalen nabij het spoor dienen dan ook in een buitendienststelling te geschieden. De paaljukken ondersteunen de spoortrog op het moment dat deze ingeschoven is.

Voor de opsluiting van de spoorbaan tijdens de eerste ontgravingsslag tot maaiveld dienen, ter plaatse van de kopse zijden van de toekomstige spoortrog, damwanden worden aangebracht. Deze damwanden worden haaks op de spooras aangebracht. Het dek wordt uiteindelijk tussen de damwanden ingeschoven en middels klossen horizontaal gefixeerd om in de bouwfase de horizontale krachten af te dragen. De damwanden dienen als verloren te worden beschouwd.

Bij een korte ligging van de sporen op elkaar dient ook een langsopsluiting te worden aangebracht. Vanwege de beperkte kerende hoogte, de constructiehoogte van het toekomstige dek, is voor de langsopsluiting een onverankerde damwand voorzien.

Wanneer de spoortrog is gestort, afgespannen en uitgehard kan het in een lang weekend worden ingeschoven.

In tegenstelling tot lijn 27a en lijn 25 wordt het tussengelegen spoor, lijn 12, voor langere periode volledig uit dienst genomen. Voor lijn 12 is het daarom mogelijk om het dek direct op de eindpositie te bouwen. Vanuit het oogpunt van zettingen wordt gekozen om het dek van lijn 12 ook op paaljukken te bouwen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/09/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: 8, categorie: E, H.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State — Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Belgium
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internet address:http://ww.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
Belgium
E-mail: aanbesteding@bamnv.be

Internet address:www.bamnv.be

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/07/2017

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Support to Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA) in upgrading and functionalising information technology systems and increasing its capacity to implement an integrated approach to food safety Источник: TED

IPA — Management of EU Info Centre and EU Info Points in Bosnia and Herzegovina 2018 Источник: TED

ENI — EU for climate action in the ENI Southern Neighbourhood Источник: TED

IPA — Support to implementing anti-corruption strategies in Bosnia and Herzegovina Источник: TED

ENI — Assistance to the Ukrainian authorities for establishment of national transport model and master plan Источник: TED