Agentschap Facilitair Bedrijf: Тендеры

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Страна: Бельгия
Город: Brussel
Адрес: Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30, bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2017%2FHFB%2FOO%2F33192-F02

Контракты: 27
тендеры: 66
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 66
20 янв

Номер: 7173672

Страна: Бельгия

Источник: TED

19 янв

Номер: 7150184

Страна: Бельгия

Источник: TED

18 янв

Номер: 7126036

Страна: Бельгия

Источник: TED

17 янв

Номер: 7102808

Страна: Бельгия

Источник: TED

16 янв

Номер: 7079188

Страна: Бельгия

Источник: TED

12 янв

Номер: 7033763

Страна: Бельгия

Источник: TED

12 янв

Номер: 7033478

Страна: Бельгия

Источник: TED

09 янв

Номер: 6771198

Страна: Бельгия

Источник: TED

06 янв

Номер: 6759208

Страна: Бельгия

Источник: TED

23 дек

Номер: 6478285

Страна: Бельгия

Источник: TED