Agentschap Facilitair Bedrijf: Тендеры

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Страна: Бельгия
Город: Brussel
Адрес: Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30, bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2017%2FHFB%2FOO%2F33192-F02

Контракты: 53
тендеры: 155
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 155
17 июл

Номер: 11037644

Страна: Бельгия

Источник: TED

14 июл

Номер: 11006672

Страна: Бельгия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10917122

Страна: Бельгия

Источник: TED

07 июл

Номер: 10891363

Страна: Бельгия

Источник: TED

06 июл

Номер: 10872389

Страна: Бельгия

Источник: TED

05 июл

Номер: 10869395

Страна: Бельгия

Источник: TED

05 июл

Номер: 10869101

Страна: Бельгия

Источник: TED

03 июл

Номер: 10813513

Страна: Бельгия

Источник: TED

30 июн

Номер: 10794687

Страна: Бельгия

Источник: TED

29 июн

Номер: 10763113

Страна: Бельгия

Источник: TED