Agentschap Facilitair Bedrijf: Тендеры

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Страна: Бельгия
Город: Brussel
Адрес: Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30, bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2017%2FHFB%2FOO%2F33192-F02

Контракты: 72
тендеры: 277
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 277
15 янв

Номер: 15112519

Страна: Бельгия

Источник: TED

15 янв

Номер: 15112155

Страна: Бельгия

Источник: TED

11 янв

Номер: 15068821

Страна: Бельгия

Источник: TED

09 янв

Номер: 15029070

Страна: Бельгия

Источник: TED

09 янв

Номер: 15028748

Страна: Бельгия

Источник: TED

09 янв

Номер: 15028747

Страна: Бельгия

Источник: TED

09 янв

Номер: 15028746

Страна: Бельгия

Источник: TED

04 янв

Номер: 15009398

Страна: Бельгия

Источник: TED

21 дек

Номер: 14682614

Страна: Бельгия

Источник: TED

20 дек

Номер: 14641158

Страна: Бельгия

Источник: TED