Agentschap Facilitair Bedrijf: Тендеры

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Страна: Бельгия
Город: Brussel
Адрес: Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30, bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2017%2FHFB%2FOO%2F33192-F02

Контракты: 49
тендеры: 105
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 105
19 апр

Номер: 9215245

Страна: Бельгия

Источник: TED

11 апр

Номер: 9033274

Страна: Бельгия

Источник: TED

10 апр

Номер: 9002283

Страна: Бельгия

Источник: TED

06 апр

Номер: 8939056

Страна: Бельгия

Источник: TED

04 апр

Номер: 8885393

Страна: Бельгия

Источник: TED

31 мар

Номер: 8821230

Страна: Бельгия

Источник: TED

31 мар

Номер: 8820310

Страна: Бельгия

Источник: TED

22 мар

Номер: 8568933

Страна: Бельгия

Источник: TED

21 мар

Номер: 8538627

Страна: Бельгия

Источник: TED

15 мар

Номер: 8407507

Страна: Бельгия

Источник: TED