Agentschap Facilitair Bedrijf: Тендеры

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Страна: Бельгия
Город: Brussel
Адрес: Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30, bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2017%2FHFB%2FOO%2F33192-F02

Контракты: 64
тендеры: 228
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 228
13 окт

Номер: 12813756

Страна: Бельгия

Источник: TED

13 окт

Номер: 12812807

Страна: Бельгия

Источник: TED

12 окт

Номер: 12788647

Страна: Бельгия

Источник: TED

09 окт

Номер: 12718026

Страна: Бельгия

Источник: TED

06 окт

Номер: 12686696

Страна: Бельгия

Источник: TED

05 окт

Номер: 12640607

Страна: Бельгия

Источник: TED

04 окт

Номер: 12622146

Страна: Бельгия

Источник: TED

03 окт

Номер: 12603388

Страна: Бельгия

Источник: TED

03 окт

Номер: 12603362

Страна: Бельгия

Источник: TED

27 сен

Номер: 12496647

Страна: Бельгия

Источник: TED