Vlaams Energieagentschap: Тендеры

E-mail: marijke.demeulenaer@vea.be
Телефон: +32 25534600
Страна: Бельгия
Город: Brussel
Адрес: Vlaams Energieagentschap
Graaf De Ferrarisgebouw — Koning Albert-II-laan 20, bus 17
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: Marijke De Meulenaer
Telefoon: +32 25534600
E-mail: marijke.demeulenaer@vea.be
Fax: +32 25534601
Internetadres(sen):
Adres: http://www.energiesparen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262458
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Vlaams Energieagentschap-VEA/EPB/2016/MDM01-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Контракты: 3
тендеры: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1
27 май

Номер: 2208328

Страна: Бельгия

Источник: TED