Provincie Antwerpen: Тендеры

E-mail: ellen.vervaet@provincieantwerpen.be
Телефон: +32 14562874
Страна: Бельгия
Город: Geel
Адрес: Provincie Antwerpen
Poiel 77
Geel
2440
Belgium
Contactpunt(en): 2440
Ter attentie van: Vervaet Ellen
Telefoon: +32 14562874
E-mail: ellen.vervaet@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262515
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Provincie+Antwerpen-vlk2017-F02

Контракты: 3
тендеры: 11
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 11
15 июн

Номер: 10442593

Страна: Бельгия

Источник: TED

30 май

Номер: 10047869

Страна: Бельгия

Источник: TED

04 май

Номер: 9534936

Страна: Бельгия

Источник: TED

28 апр

Номер: 9452883

Страна: Бельгия

Источник: TED

23 дек

Номер: 6478032

Страна: Бельгия

Источник: TED

19 дек

Номер: 6324539

Страна: Бельгия

Источник: TED

11 май

Номер: 1883591

Страна: Бельгия

Источник: TED