Agentschap voor Natuur en Bos: Тендеры

E-mail: tijs.delanghe@lne.vlaanderen.be
Телефон: +32 25532732
Страна: Бельгия
Город: Brussel
Адрес: Agentschap voor Natuur en Bos
Graaf De Ferrarisgebouw — Koning Albert II-laan 20, bus 8
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: De Langhe Tijs Herman
Telefoon: +32 25532732
E-mail: tijs.delanghe@lne.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.natuurenbos.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262181
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-CD%2F2017.01+-+Kledij-F02

Контракты: 23
тендеры: 66
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 66
17 июн

Номер: 18678299

Страна: Бельгия

Источник: TED

17 июн

Номер: 18678296

Страна: Бельгия

Источник: TED

10 май

Номер: 17861141

Страна: Бельгия

Источник: TED

29 апр

Номер: 17646037

Страна: Бельгия

Источник: TED