Architectural, construction, engineering and inspection services

00

Номер: 1706934

Страна: Бельгия

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


00-00-0000

Описание


 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   Contact point(s): 9820
   For the attention of: Micheline Gruwé
   E-mail: micheline.gruwé@wenz.be
   Internet address(es):
   General address: www.wenz.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275695
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A B S-16EGGE1642-F03&userType=SUPPLIER&language=nl  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Other: waterbouwkundige werken en diensten
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Projectondersteuning voor de opmaak van ORPB"s van Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Vlaams Gewest.

    NUTS code: BE2
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
   4. Short description of the contract or purchase(s)

    Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 3 van de wet van 15.6.2006.

    Via deze opdracht worden via de contractant een aantal zeer nodige profielen ter beschikking gevraagd om projectondersteuning en expertise te leveren bij het participatietraject bij de opmaak van „Maatschappelijk gedragen ORBP"s” door de Afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV.

    Alle medewerkers dienen over ruime communicatievaardigheden te beschikken.

    De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de verschillende gedeelten overlappend en/of parallel kunnen worden uitgevoerd.

    De aanbestedende overheid kan de dienstverlener belasten met alle handelingen en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks noodzakelijk zijn voor de opvolging van het ganse project.

    Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze opdracht, zie deel III Bijzondere Voorschriften.

    Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:

    — 71336000-2 — Diensten voor technische ondersteuning;

    — 75130000-6 — Ondersteunende diensten voor de overheid;

    — 79420000-4 — Diensten op het gebied van management;

    — 79621000-3 — Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel;

    — 7124000-9 — Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse;

    — 79310000-0 — Uitvoeren van marktonderzoek;

    — 79320000-3 — Uitvoeren van opiniepeilingen;

    — 74141620-1 — Advies inzake public relations:;

    Volgens de CPC-classificatie hebben deze diensten betrekking op:

    — Bouwkundige diensten (CPC-indeling 867)

    o Technische en geïntegreerde technische diensten (CPC-indeling 867)

    o Diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering (CPC-indeling 867)

    o Diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses (CPC-indeling 867)

    — Markt en opinieonderzoek: 864

    — Advies inzake bedrijfsvoering en beheer en aanverwante diensten (CPC-indeling 865, 866).

   5. Common procurement vocabulary (CPV):
    71000000
   6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
  2. Total final value of contract(s):
   1. Total final value of contract(s):
    Value: 824 440.00 EUR
    Excluding VAT
 3. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of
    1. Offertebedrag. Weighting: 50
    2. Kwaliteit van het voorziene personeel. Weighting: 40
    3. Kwaliteit van de projectorganisatie. Weighting: 10
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    A B S-16EGGE1642-F03

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Contract notice
    Notice number in the OJEU: 2017/S 003-004071 of 05.01.2017
 4. Section V. Award of contract
   Contract No: 16EGGE1642 1. Date of contract award decision
   09.06.2017
   2. Information about offers:
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   NV IMDC
   Van Immerseelstraat 66
   Antwerpen
   2018
   Belgium
   Contact point(s): 2018
   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 824 440.00 EUR
   Excluding VAT
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  2. Additional information

   — Uitvoeringstermijn: zie bestek.

   — Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

   — Bij toepassing van art. 26, §1, 2° b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

   — De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

   De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

   Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

   De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

   Zowel het excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-Tendering.

   Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

   Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

  3. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  4. Date of dispatch of this notice
   19.06.2017